TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN KẾ TOÁN KIÊM TOÁN
Liên hệ: 043 8691887; 0943 77 1959
http://www.tuyensinhketoan.neu.edu.vn
     ...................................

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (KẾ TOÁN VIÊN)

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Mọi đối tượng có nhu cầu học nghề kế toán.
II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

-  Mỗi khoá học 2 tháng; 1 tuần học 3 buổi: Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7; Các lớp  học sáng từ:  8h ¨10h 30; chiều từ: 14h ¨ 16h30; tối từ: 18h ¨20h 30
-  Khoá học do đội ngũ giáo viên giầu kinh nghiệm của Khoa Kế toán trực tiếp giảng dạy.
-  Mức học phí: 1.000.000 đồng (sinh viên hệ chính quy được giảm 100.000đồng)
           Khai giảng ngày:.....................

 

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1.  Phần nguyên lý (lý thuyết) Kế toán: Phần này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về đối  tượng, phương pháp hạch toán và nguyên lý chung tổ chức hạch toán Kế toán.
2.  Phần nghiệp vụ kế toán: Học viên sẽ được đào tạo chuyên sâu thực hành Kế toán doanh nghiệp, gồm tất cả các phần hành Kế toán (vốn bằng tiền, tiền lương, bảo hiểm xã hội, vật liệu, tài sản cố định, thanh toán, tiền vốn, báo cáo Kế toán...). Ngoài ra, theo yêu cầu người học, còn có thể giới thiệu thêm một số chuyên đề về đặc điểm Kế toán các ngành khác (thương mại, xây dựng cơ bản, nông nghiêp, xuất nhập khẩu, kinh doanh, dịch vu...)

IV. KIỂM TRA NHẬN THỨC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
- Cuối mỗi khoá học, học viên phải hoàn thành bài kiểm tra và thi kết thúc khoá học.

- Kết quả học tập là căn cứ để xếp loại và cấp chứng chỉ "Kế toán tổng hợp" có giá trị lưu hành trong toàn quốc và vô thời hạn. 

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
- Học viên có thể bảo lưu thời gian học với khoá học sau trong thời gian tối đa là 6 tháng tính từ gian gian báo bảo lưu.
- Học viên phải chấp hành đầy đủ mọi nội quy của lớp học. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể tiếp tục tham gia lớp đào tạo Kế toán thực hành, Kế toán thuế và Kế toán trưởng.

Các thông tin khác
Thông tin tuyển sinh các lớp kế toán - khai giang ngày: 11,13,2 - 03 - 2015